Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy¨ English xxx
Autorský manuál
(Ke stažení, formát .pdf)

Kontakty
casopissacra@gmail.com

Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Publikování v Sacra

Sacra publikuje odborné studie, rozhledy, polemiky, rozhovory, recenze a zprávy s religionistickou tématikou.

Odborné studie zaslané redakci procházejí anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány dvěma recenzenty. Na základě posudků redakční rada rozhoduje o jejich publikaci.

Hlavními kritérii pro průchod recenzním řízením jsou a) religionistická relevance tématu, b) odborný přínos, c) teoretické zakotvení, d) jasná metodologie a e) odpovídající jazyková a formální úroveň.

Redakční rada si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést potřebné stylistické a technické úpravy poskytnutých materiálů.

Autoři mohou své texty zaslat na adresu či e-mail časopisu nebo předat redakční radě prostřednictvím některého z jejích členů.

Zasláním příspěvku autor postupuje vydavateli právo k publikování příspěvku v časopise Sacra v tištěné i jakékoli jiné formě.

Publikované studie, rozhledy, polemiky a rozhovory jsou po publikování poskytnuty autorům samostatně ve formátu PDF. Autoři jsou oprávněni texty použít k vlastní propagaci např. prostřednictvím webových stránek, a to pod podmínkou uvedení plného bibliografického údaje.


Pokyny pro publikování

Pro zpracování textu do publikovatelné podoby je závaznou normou (a zároveň užitečným vodítkem) autorský manuál.