Sacra About us Archive Publishing in Sacra Links¨ Czech version xxx
Contact us
casopissacra@gmail.com


Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno

About us

Journal Sacra was established by students of the Department for the Study of Religions at the Faculty of Arts at Masaryk University in 2003.

The editorial board is the executive body of Sacra. It consists of students (B.A., M.A. or Ph.D.) of the Study of Religions studying at several departments in the Czech Republic as well as abroad. New members of the Board are selected by existing members of the editorial board.


The Editorial Board

Chair: Miroslav Vrzal

Members: Michal Puchovský (ÚR FF MU), Vojtěch Kaše (University of Helsinki, ÚR FF MU), Tomáš Hampejs (ÚR FF MU), Anna Kvíčalová, Tomáš Janků (FF UPOL), Slavomíra Rapčanová (ÚR FF MU, Katedra filosofie FF UKF Nitra), Vít Marša (ÚR FF MU), Dan Řezníček (ÚR FF MU), Lukáš Senft (ÚFaR FF UK Praha), Tereza Menšíková (ÚR FF MU), Václav Ketman (ÚR FF MU), Matouš Mokrý (ÚFaR FF UK Praha)

Past chairmans were Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt, Aleš Chalupa and Luděk Žatečka, Oldřich Vondruška.