Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx
Kontakty
casopissacra@gmail.com


Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno

O nás

Občanské sdružení Sacra bylo založeno studenty Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2003. Důvodem vzniku a hlavní aktivitou občanského sdružení je od počátku vydávání časopisu.

Výkonným orgánem Sacra je redakční rada, která je složena ze studentů bakalářského, magisterského či doktorského stupně religionistiky z různých pracovišť v České republice i v zahraničí. Její konkrétní personální obsazení je průběžně obměňováno a noví členové jsou vybíráni a obsazováni na základě usnesení stávajících členů RR.


Redakční rada

Šéfredaktorka/šéfredaktor: Miroslav Vrzal (ÚR FF MU).

Členové: Michal Puchovský (ÚR FF MU), Vojtěch Kaše (University of Helsinki, ÚR FF MU), Tomáš Hampejs (ÚR FF MU), Anna Kvíčalová, Kateřina Špičáková (ÚR FF MU), Tomáš Janků (FF UPOL), Anna Korbašová (FiF UK Bratislava), Slavomíra Rapčanová (ÚR FF MU, Katedra filosofie FF UKF Nitra), Vít Marša (ÚR FF MU), Dan Řezníček (ÚR FF MU), Lukáš Senft (ÚFaR FF UK Praha), Tereza Menšíková (ÚR FF MU)

Minulými předsedy byli Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt, Aleš Chalupa, Luděk Žatečka, Oldřich Vondruška.