Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx
Kontakty
casopissacra@gmail.com


Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno

O nás

Časopis Sacra byl založen studenty Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2003.

Výkonným orgánem Sacra je redakční rada, která je složena ze studentů bakalářského, magisterského či doktorského stupně religionistiky z různých pracovišť v České republice i v zahraničí. Její konkrétní personální obsazení je průběžně obměňováno a noví členové jsou vybíráni a obsazováni na základě usnesení stávajících členů RR.


Redakční rada

Šéfredaktor: Václav Ketman (ÚR FF MU Brno)

Výkonný redaktor: Dan Řezníček (ÚR FF MU Brno)

Členové rady: Olga Čejková (ÚR FF MU Brno), Tomáš Hampejs (ÚR FF MU Brno), Kateřina Hlaváčová (Katedra religionistiky HTF UK Praha), Tomáš Janků (FF UPOL Olomouc), Vojtěch Kaše (University of Helsinki, ÚR FF MU), Jan Král (ÚR FF MU Brno), Anna Kvíčalová, Vít Marša (ÚR FF MU Brno), Tereza Menšíková (ÚR FF MU Brno), Matouš Mokrý (ÚfaR FF UK Praha), Michal Puchovský (ÚR FF MU Brno), Slavomíra Rapčanová (ÚR FF MU Brno, Katedra filosofie FF UKF Nitra), Lukáš Senft (ÚFaR FF UK Praha)

Minulými předsedy byli Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt, Aleš Chalupa, Luděk Žatečka, Oldřich Vondruška.