Sacra About us Archive Publishing in Sacra Links¨ Czech version xxx

2017/1

[Editorial] - s.5

Articles

Václav Ketman: Philosophy of History in Waldensian Manuscript Liber Electorum and in The Net of True Faith by Petr Chelčický - s. 7

Michal Puchovský: The Neopagan on Radio Frequence: A Case Study of Slovak Neopagan Radio Show Rodná cesta in Context of the History of the Slovak Religious Radio Broadcasting - s. 17

Outlooks and Polemic

Kateřina Hlaváčová: Witches' Sabbath: The Middle Ages Conception of the Sabbath and the Witches' Myth - s. 34

Alexandra Kollárová a Monika Tintěrová: Sultan's Merchants: The Story of the Jewish Community in Morocco - s. 45

Jakub Adámek: Serpent and Bowl of Milk: Slovak Versions of ATU 285 and ATU 672 Tales - s. 55

Vír Marša: Tradition as a Constantly Negotiated Political Problem - s. 64

Essays

Milan Fujda, Adam Karásek, Václav Ketman a Miroslav Vrzal: Hoaxy z Religionistické studentské vědecké konference 2017 - s. 67

Reports

Miroslav Vrzal: Reportáž z oslavy 25 let brněnského Ústavu religionistiky: Tremendum et Fascinans - s. 73

Tereza Menšíková a Petr Lang: Religionistická studentská vědecká konference 2017 - s. 76

Tereza Menšíková a Slavomíra Rapčanová: Cesta za indickou každodenností - report z výzkumného pobytu v Bombaji - s. 78

Reviews

Luis Carlos Rodriguez: Schmidt, Leigh (2012). Restless Souls: The Making of American Spirituality from Emerson to Oprah, Second Edition with a New Preface - s. 84

Petra Tlčimuková: Segal, Robert A. (2017). Stručný úvod do teorie mýtu - s. 87

Radim Chvaja: Uro, Risto (2016). Ritual and Christian Beginnings: A Socio-Cognitive Analysis- s. 90

Olga Čejková: Výběr z nově vydaných titulů- s. 94


2017/2

[Editorial] - s. 5

Articles

Miroslav Vrzal: Metal and the Academic Study of Religions or Why Should The Study of Religions Be Interested in Metal, or Focused on the Topic Metal and Satanism - s. 7

Slavomíra Rapčanová: Controversies and Public Discussions around the Slovak Metal Festival Gothoom - s. 33

Petra Lantorová: Early Norwegian Black Metal and Its Ideology: Satanism from the View of the Participants of the Second Wave of Black Metal - s. 50

Miroslav Vrzal a Dan Řezníček: Impaled Northern Moonforest: Construction of a Parodic Black Metal Identity - s. 62

Outlooks and Polemic

Daniela Vašková: Satanic Aspects of the Metal Band Ghost - s. 89

Interview

Matouš Mokrý: Interview with Dr. Kennet Granholm - s. 102

Reports

Matouš Mokrý: Zpráva ze studentské konference Religiózní aspekty v metalové kultuře a subkultuře - s. 110

Reviews

Miroslav Vrzal: Ondřej Daniel (2016). Násilím proti "novému biedermieru": Subkultury a většinová společnost státního socialismu a postsocialismu - s. 113

Matouš Mokrý: Introvigne, M. (2016). Satanism: A Social History - s. 117

Matouš Mokrý a Miroslav Vrzal: Výběr z titulů z oblasti akademického studia metalu a satanismu - s. 121