Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx

2015/1

[Editorial] - s.5

Studie

Miroslav Vrzal; Tereza Menšíková: Stávání se religionistou: internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství - s.7

František Novotný: Bestie a zrádci: francouzská královská propaganda o templářích, fámy a jejich vztahy, 1307–1312 - s.24

Zprávy a recenze

Anna Kvíčalová: Listening and Knowledge in Reformation Europe (1500–1650): Workshop Repor - s.38

Vít Marša: Jensen, R. M. (2012). Baptismal Imagery in Early Christianity: Ritual, Visual and Theological Dimensions - s.41

Eva Lukášová: Micklethwait, J. & Wooldridge, A. (2014). Bůh se vrací: O tom, jak globální oživení víry mění svět - s.44

Luis Carlos Rodriguez: Christianity after Religion: The End of Church and the Birth of a New Spiritual Awakening - s.48

Michal Puchovský: Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 3. část - s.51

Olga Čejková: Výběr z nově vydaných titulů - s.53

Redakce Sacra: Pokyny pro autory- s.57